مرکز پشتیبانی گروه سما فناوران سارینا

برای ثبت تیکت جدید و یا پیگیری تیکت های  قبلی وارد حساب کاربری خود شوید.


تمام پاسخ ها و پیگیری ها به ایمیل که هنگام ثبت نام وارد می کنید ارسال می شود. در وارد کردن آن دقت کنید.

به تماس های تلفنی جهت پشتیبانی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای حل سریع تر مشکل تیکت خود را پیگیری کنید.